fbpx
חנות עדכונים מהשטח ההמלצות שלכם! אודות תמיכה ועזרה
למעלה מ-100 עסקי תיירות כבר מרווחים יחד איתנו!
פרסם אצלנו
עקבו אחרינו
אורח | התחבר
חנות
תגמול מילואים חרבות ברזל

תגמול מילואים חרבות ברזל: כל מה שצריך לדעת בזמן המלחמה

באדיבות צה”ל
באדיבות צה”ל
תגמול מילואים חרבות ברזל: כל מה שצריך לדעת בזמן המלחמה
1.8K
0
5.0
1.8K
0
5.0

מדריך זה מרכז מידע על זכויות והטבות של משרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל ובני משפחותיהם

נכתב על ידי: מערכת אתר visit2israel
נכתב על ידי: מערכת אתר visit2israel

תגמול מילואים חרבות ברזל

תגמול מילואים חרבות ברזל: במהלך מלחמת חרבות ברזל גויסו רבים לשירות מילואים, ונאלצו לעזוב את משפחותיהם, עבודתם ואת בתי העסק שלהם.

גיוס המילואים מעלה שאלות רבות בנוגע לזכויות משרתי המילואים עצמם וגם לזכויות בני זוגם שנשארו להשגיח על ילדיהם ולטפל בעניינים השוטפים בבית.

מעסיקים רבים שלא גויסו נשארו ללא עובדים או עם עובדים מעטים, ונאלצים להתמודד עם קיום העסק ועם הבטחת זכויות העובדים, הן אלה שגויסו והן אלה שממשיכים לעבוד בתקופת המלחמה.

במדריך זה ריכזנו את הסוגיות העיקריות המתעוררות עקב גיוס המילואים.

תשלום עבור שירות המילואים

 • כל מי שנקראו לשירות מילואים זכאים לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי.
 • שכירים יקבלו תשלום בהתאם לגובה השכר שלהם עד התקרה שנקבעה בחוק.
 • עצמאים יקבלו תשלום שמחושב על פי המקדמות שהם משלמים לביטוח לאומי.
 • סכום התגמול המינימלי הוא 300.61 ש”ח ליום ו-9,018 ש”ח לחודש (נכון ל-2023)
 • סכום התגמול המקסימלי ליום מילואים הוא 1,582.17 ש”ח, ועבור חודש מילואים – 47,465 ש”ח (נכון לשנת 2023).
 • למידע נוסף ראו תשלום עבור שירות מילואים וכן פירוט בפסקאות הבאות.

טיפ

ניתן לבדוק מה סכום התגמול המשוער במחשבון המוסד לביטוח לאומי.

תגמול מילואים חרבות ברזל – תשלום לעובדים שכירים

 • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורתם במועד התשלום הרגיל. ההתחשבנות נעשית בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.
 • למרות זאת, ייתכנו מקרים שבהם העובד יצטרך להגיש תביעה אישית (באופן מקוון) לקבלת התשלום מהביטוח הלאומי (למשל: עובד המועסק אצל שני מעסיקים שונים).
 • למידע על אופן חישוב התשלום ומידע נוסף ראו:
 • תשלום עבור שירות מילואים
 • מידע למשרתי מילואים באתר ביטוח לאומי

החזר למעסיק מהביטוח הלאומי על השכר ששילם לעובד בתקופת המילואים

 • ברגיל, עובדים היוצאים למילואים מקבלים את התגמול במשכורת השוטפת והמעסיק מקבל עבורם החזרים מהמוסד לביטוח לאומי בתום תקופת השירות.
 • בתקופת המלחמה, מעסיקים רשאים להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקבלת החזרים באתר הביטוח הלאומי מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימה, ולקבל את ההחזר עבור תשלום דמי המילואים בחודש העוקב.
 • לשם כך, יש לציין בתביעה את תאריך הסיום של החודש הנוכחי, ולהגיש תביעה נוספת בתחילת החודש הבא.

דוגמה

אם העובד שירת בחודש אוקטובר ושירותו נמשך לחודש נובמבר, יש לציין בטופס התביעה כי תאריך סיום השירות הוא 31.10.2023 ולהגיש את התביעה עבור חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר. תקופת השירות הבאה של העובד תתחיל ב- ב 01.11.2023 ותסתיים בסיום השירות או ב-ב 30.11.2023 – המוקדם מביניהם.

 • סוג השירות שעל המעסיק לציין בטופס התביעה הוא רגיל ולא מל”ח (משק לשעת חירום).
 • כל המעסיקים פטורים מלצרף לתביעה אישור צבאי (3010).
 • מעסיקים שמגישים תביעות לתגמולי מילואים באופן ממוכן פטורים מלשלוח לסניפים את טופסי התביעה (התדפיסים). מי שמגיש באופן ידני – חייב לצרף את טופסי התביעה.
 • מעסיקים קטנים (עד 10 עובדים שעבדו בחודש ספטמבר 2023 והם משרתים במילואים) ומייצגים, יכולים להגיש בקשה להחזר דמי מילואים במערכת המקוונת.
 • לבירורים ניתן להתקשר למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון: 02-5393722 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 -16:00.
 • למידע נוסף ראו:
 • תשלום עבור שירות מילואים
 • מידע למעסיקים שהעובדים שלהם יצאו למילואים

תגמול מילואים חרבות ברזל – תשלום לעובדים עצמאים שיצאו למילואים

 • עצמאים המשלמים בקביעות את דמי הביטוח אמורים לקבל את תגמול המילואים אוטומטית ללא צורך בהגשת תביעה.
 • גובה התשלום מחושב על-פי המקדמות שהם משלמים לביטוח הלאומי.
 • מי שיסיים את השירות במהלך חודש אוקטובר – יקבל תגמול מספר ימים לאחר תום השירות.
 • מי שתקופת השירות שלו תמשיך גם בחודש נובמבר – יקבל את התגמול של חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר.
 • מי שלא קיבלו את התגמול לאחר 3 שבועות מסיום השירות, צריכים להגיש תביעה אישית לקבלת התגמול (ראו הבהרה בהמשך).
 • למידע על גובה התשלום ופרטים נוספים ראו:
 • תשלום עבור שירות מילואים
 • מידע למשרתי מילואים באתר ביטוח לאומי

תשלום לעצמאים שהם גם שכירים

 • אם המעסיק קיבל תגמול מהביטוח הלאומי על השכר ששילם לעובד בתקופת המילואים – התגמול כעצמאי ישולם באופן אוטומטי לפי ההכנסות המדווחות.
 • אם ההכנסות כשכיר בכל אחד משלושת החודשים שקדמו לשירות נמוכות מהמינימום, 6,455 ש”ח (החל ב- 01.01.2023) – יש להמתין עד שהמעסיק יגיש לביטוח הלאומי את התביעה ורק לאחר מכן על העובד להגיש בעצמו תביעה אישית להשלמת התגמול לפי הכנסותיו כעצמאי.
 • אם השכר באחד משלושת החודשים שקדמו לשירות הוא מעל המינימום, 9,018 ש”ח, ישולם תגמול אוטומטי כעצמאי לפי השכר (ללא השלמה למינימום) ועד לגובה התגמול המקסימלי1,582.17 ש”ח ליום.
תגמול מילואים חרבות ברזל

באדיבות צה”ל

תשלום למי שלא עובדים ולסטודנטים שגויסו למילואים

תשלום למי עובדים ומתגוררים בחו”ל וגויסו למילואים

 • משרתי מילואים שעובדים בחו”ל ולא משלמים לביטוח הלאומי בישראל, נחשבים על-ידי הביטוח הלאומי כמי שלא עובדים, וזכאים לקבל עבור שירות המילואים את התגמול המינימלי: 300.61 ש”ח ליום ו-9,018 ש”ח לחודש (נכון ל-2023).
 • ניתן להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל לפיצוי נוסף בגין אובדן הכנסה, מעבר לסכום המינימלי. למידע נוסף, ראו סיוע כספי למשרתים במילואים במלחמת חרבות ברזל שמרכז חייהם לא בישראל.

חיילים בסדיר שקיבלו צו 8 וממשיכים לשרת ברצף

 • מי שלא עבדו לפני שנקראו למילואים יקבלו מהביטוח הלאומי תשלום בסכום של 300.61 ש”ח ליום.
 • למידע נוסף ראו תשלום עבור שירות מילואים
 • מי שלא עבדו לפני שנקראו למילואים יקבלו מהביטוח הלאומי תשלום בסכום של 215.17 ש”ח ליום.
 • למידע נוסף ראו תשלום עבור שירות מילואים.

הגשת תביעה אישית לביטוח לאומי במקרים שבהם התשלום לא התקבל

 

מענקים כספיים למשרתי מילואים

 

תגמול מילואים חרבות ברזל – מענק הוצאות אישיות

מענק כלכלת הבית

 • מי שמוכר כמשרת מילואים פעיל במסגרת ימי השמ”פ הנוספים שביצע בצו 8 במלחמת חרבות ברזל, זכאי למענק כלכלת הבית.
 • מטרת המענק לסייע בתשלומי משק בית, כגון: ארנונה, חשמל וכו’.
 • סכום המענק: 1,250 ש”ח
 • המענק ישולם בחודש דצמבר, למי שלא קיבל את המענק הזה בחודש ספטמבר 2023.
 • המענק יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק כפי שמעודכן במערכות צה”ל.
 • למידע נוסף ראו מענק כלכלת הבית למשרתי מילואים פעילים

טיפ

משרתי מילואים שהשלימו את היקף ימי המילואים הנדרשים במסגרת צו 8 (20 ימי שמ”פ ב-3 שנים או 15 ימי שמ”פ במערך הלוחם) יוכרו כמשרתי מילואים פעילים בנובמבר 2023, ויהיו זכאי לכל ההטבות הניתנות למשרת מילואים פעיל. לרשימת ההטבות ראו אתר מילואים.

מענק משפחה להורה לילד עד גיל 14

 • מי ששירתו 8 ימים או יותר במסגרת צו 8 בתקופת מלחמת חרבות ברזל, ויש להם ילד עד גיל 14, זכאים למענק משפחה.
 • סכום המענק: 2,000 ש”ח
 • סכום המענק אינו תלוי במספר הילדים (כלומר: הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 14 והורה לילד אחד מתחת לגיל 14 יקבלו את אותו מענק).
 • המענק ישולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק כפי שמעודכן במערכות צה”ל, במהלך חודש נובמבר.
 • למידע נוסף ראו מענק משפחה למי ששירתו במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל

פיצוי בגין הוצאות אישיות חריגות עבור ציוד אישי

תגמול מילואים חרבות ברזל

באדיבות צה”ל

פיצוי עבור טיסות וביטול חופשות

 • משרתי מילואים שרכשו כרטיס טיסה כדי להגיע לישראל, גויסו בצו 8 ושירתו במשך תקופה של 8 ימים לפחות, זכאים להחזר עבור הוצאותיהם הקשורות ברכישת כרטיס הטיסה.
 • כמו כן, מי שגויסו בצו 8 ונאלצו בשל כך לבטל טיסות וחופשות בארץ ובחו”ל עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין ההפסדים הקשורים לחופשה, בתנאי שההזמנה נעשתה לפני שנקראו למילואים.
 • סכום הפיצוי שיינתן הוא עד 5,000 ש”ח.
 • למידע נוסף ראו פיצוי עבור טיסות וביטולי חופשות לחיילי מילואים שגויסו בצו 8 במלחמת חרבות ברזל.

פיצוי לסטודנטים בגין הוצאות שנגרמו בעקבות שירות המילואים

 • סטודנט או תלמיד בלימודי תעודה, שגויס בצו 8, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין הוצאות כספיות שנגרמו לו בקשר ללימודיו בעקבות שירות המילואים.
 • הפיצוי הוא עבור הוצאות הקשורות ללימודים, כמו תשלום עבור קורס חוזר או תשלום עבור שיעורים פרטיים.
 • גובה הפיצוי המקסימלי הוא בין 500 ש”ח ל-2,000 ש”ח, בהתאם לתקופת השירות במילואים.
 • למידע נוסף ראו פיצוי לסטודנט בגין הוצאות שנגרמו בעקבות שירות מילואים במלחמת חרבות ברזל.

תגמול מילואים חרבות ברזל – פיצוי בגין אובדן הכנסה של בני משפחה

 • משרת מילואים שגויס בצו 8 ושירת במשך 8 ימים לפחות, ובשל שירות המילואים נפגעה ההכנסה של בן או בת הזוג שלו, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין אובדן ההכנסה.
 • הפיצוי יינתן למשרתי מילואים שיש להם ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21.
 • הפיצוי יינתן גם לבן או בת זוג לשעבר ששותפים לגידול הילד עם משרת המילואים או לבן משפחה אחר אם הוא הורה יחידני.
 • למידע נוסף ראו פיצוי בגין אובדן הכנסה לבני משפחה של משרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.

תגמול מילואים חרבות ברזל – החזר הוצאות עבור טיפול בתקלות בית

תגמול מילואים חרבות ברזל

באדיבות צה”ל

 

הקלות בבנקים ובחברות האשראי

 

דחיית תשלומי המשכנתא

 • בנוסף, מי ששירתו במילואים בין 07.10.2023 ל-07.12.2023 ובני זוגם יכולים לדחות ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם) את תשלום המשכנתא שהם אמורים לשלם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023, גם אם זו לא דירתם היחידה וגם אם הם לא משפרי דיור.

דוגמה

מי שצריכים לשלם את תשלום המשכנתא ב-28.10.2023, יוכלו לשלם אותו ב-28.11.2023.

דחיית החזרים של הלוואות אחרות

 • משרתי מילואים רשאים לדחות ב-3 חודשים החזרי הלוואות שנטלו מהבנקים או מחברות האשראי.
 • דחיית החזרי הלוואות למשקי בית תתאפשר להלוואות עד 100,000 ש”ח (הלוואות בסכומים גבוהים יותר לא ניתן לדחות). בעלי עסקים יכולים לקבל דחייה בהחזרי הלוואות בסכומים גבוהים יותר. (כפי שמפורט בהמשך).
 • הלקוחות לא יחויבו בריבית על 3 החודשים הללו. בתום 3 החודשים תישקל הארכה נוספת.

טיפ

חלק מהבנקים מאפשרים דחייה ארוכה יותר של ההחזרים ומעניקים הטבות אשראי נוספות. מומלץ להתקשר לסניף הבנק על מנת לבדוק את האפשרויות העומדות בפניכם.

פטור מעמלות

ביטול הגבלת חשבון בגלל צ’ק שחזר

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ’קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
 • מי שהיו בשירות מילואים לפי צו 8 או צו 9 בין התאריכים 07.10.2023 – 30.11.2023 ובני זוגם, רשאים לפנות לבנק ולבקש שיסיר את הצ’ק מרשימת הצ’קים שחזרו בתקופה זו.
 • ניתן לבקש להסיר צ’ק שחזר בין התאריכים 07.10.2023 – 30.11.2023 בלבד.
 • ניתן לבקש להסיר את הצ’ק מרשימת הצ’קים גם אם שירות המילואים היה רק בחלק מהתקופה.
 • מי שנקרא למילואים לאחר 30.11.2023, יכול לבקש להסיר צ’ק שחזר בין התאריכים 07.10.2023 – 31.10.2023 בלבד.
 • ניתן לבקש את הסרת הצ’קים מהרשימה גם עבור שותפות או חברה שנמצאת בבעלות מקסימום 5 אנשים, ושבעל השליטה בחברה או המנהל ששולט ב-50% מהשותפות או בני זוגם שירתו במילואים בין התאריכים 07.10.2023 – 30.11.2023.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ’ק שחזר בשל מלחמת חרבות ברזל.

 

תגמול מילואים חרבות ברזל – הקלות בתשלומים ובחובות

 

דחיית תשלומי ארנונה, מים חשמל וחשבונות אחרים

 • משרתי מילואים ובני זוגם יכולים לדחות ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם) תשלומים שהם צריכים לשלם לרשויות המדינה (מיסים, אגרות, קנסות, ארנונה, מים וכו׳) בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023.
 • חלק מהרשויות (רשות המסים למשל) מעניקות דחייה נוספת.

שימו לב

על אף אורכות אלו, תנאי מקדים להגשת תביעה לפיצויים לעצמאים ובעלי עסקים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” הוא הגשה של דו”חות תקופתיים למע”מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

דחיית תשלום שכר דירה ותשלומים אחרים (לחוגים, לחדר כושר, לצהרונים וכו’)

 • משרתי מילואים ובני זוגם יכולים לדחות ב60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם) תשלומים שהם צריכים לשלם לאחרים מכוח חוזה (למשל: תשלום שכר דירה, תשלום לחוג, לצהרון, חדר כושר וכו’), אם מועד התשלום חל בין 07.10.2023 ל-07.12.2023.
 • דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
 • ישנם מקרים שבהם לא ניתן לקבל דחייה (למשל, אם מדובר בחוזה עבודה או בהסכם לתשלום מזונות או אם הצד השני לחוזה נמנה על קבוצות אוכלוסייה מסוימות המפורטות כאן).
 • למידע מפורט ראו דחיית המועד של תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה בתקופת מלחמת חרבות ברזל

אזהרה

לא ניתן לדחות את מועד תשלום מזונות, בין אם המזונות נקבעו בחוזה ובין אם נקבעו בפסק דין.

דחיית מועד תשלום או פעולה אחרת שנקבעו על ידי בית משפט

 

תגמול מילואים חרבות ברזל

באדיבות צה”ל

 

תגמול מילואים חרבות ברזל – הקלות לעצמאים ובעלי עסקים

 

דחיית דיווחים ותשלומים למע”מ ומס הכנסה

 • בהתאם להודעת רשות המיסים, חיילי המילואים שגויסו למלחמה, יקבלו דחייה בהתחייבויות הבאות:
 • דוחות חודשיים למע”מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה –
 • המועד להגשה ולתשלום הדוח על חודש 9/2023 נדחה מ-26.10.2023 ל-26.12.2023. בניכויים ובמע”מ לא יוטלו שערוכים ובמקדמות מס הכנסה לא יוטל קנס על הדוחות שיוגשו וישולמו עד למועד זה.
 • המועד להגשה ולתשלום הדוח על חודש 10/2023 (דיווח חד-חודשי) וחודשים 9-10/2023 (דיווח דו-חודשי) שמועד תשלומם חל ב-15.11.2023 נדחה ל-31.12.2023.
 • שימו לב: מי שמגישים תביעה לפיצויים במסגרת הסיוע הכלכלי בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” צריכים להגיש לפני כן דוחות תקופתיים למע”מ על החודשים שמבקשים עבורם פיצוי.
 • שומות מע”מ, ניכויים, מס הכנסה, מסמ”ק ומס רכוש – תינתן דחייה של 60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם) למועד התשלום, ללא חיוב בקנס פיגור בתשלום על תקופת הדחייה.
 • עסקאות רווח הון במס הכנסה במהלך השנה השוטפת – תינתן דחייה של 60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).
 • הסדרי תשלומים – הזכאות לדחיית המועד רלוונטית גם לתשלום שיש לבצע לפי חוזה. היות שהסדרי תשלומים נחשבים כחוזה, אם מועד הפירעון של ההמחאות חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023, המועד יידחה ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).
 • קנסות מינהליים שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023 – המועד האחרון יידחה ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).
 • מהלכי אכיפה – המועדים של מהלכי האכיפה יעודכנו בהתאם לדחייתם ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).
 • הדחייה תינתן באופן אוטומטי עבור:
 • מי שרשומים ברשות המיסים כתושבי היישובים שברשימה זו.
 • זכאים שפרטיהם יועברו מהגופים הרלוונטיים לרשות המיסים (למשל דיווח של צה”ל על תקופת המילואים).
 • למי שקיבלו דחייה אוטומטית תופיע הודעה על זכאותם באזור האישי שבאתר רשות המסים, וכן במערכת המייצגים בתיק המיוצג.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא מוצגת בתיקם ההודעה “זכאי לדחייה – חרבות ברזל” צריכים לפנות לרשות המסים באמצעות מערכת הפניות לציבור ולסמן את סיבת הזכאות – “דחיית מועד – חרבות ברזל” (במשבצת “נושא משני”).

שימו לב

על אף אורכות אלו, תנאי מקדים להגשת תביעה לפיצויים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” הוא הגשה של דו”חות תקופתיים למע”מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

ארכה ועדיפות בהגשת מסמכים ובקשות לרשות המסים

 • רשות המיסים פתחה ערוץ מקוון לטיפול מהיר בפניות של משרתי מילואים בנושאי שומה, גבייה ואורכות.
 • יש להיכנס למערכת הפניות המקוונת של הרשות, בנושא משני לבחור את האפשרות פניות למתגייסי צו 8 ולצרף לפנייה את הצו שקיבלו.
 • פניות אלו יקבלו עדיפות גבוהה ויטופלו במהירות.

הקלות נוספות

 • עצמאים ובעלי עסקים זכאים להטבות נוספות (עם או בלי קשר לשירות המילואים), כולל פיצויים על הפסדים וירידות בהכנסות שנגרמו להם כתוצאה מהמלחמה.
 • למידע על הטבות והקלות נוספות לעצמאים ובעלי עסקים מומלץ להיכנס למדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

 

זכויות והקלות לשכירים

 

תגמול מילואים חרבות ברזל – איסור פיטורים

 • אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים

הקלה בתשלום מס הכנסה על שימוש ברכב מהעבודה בתקופת המילואים

 • בדרך כלל, מעסיק שמעמיד לרשות העובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד במס הכנסה בגין השימוש ברכב לפי שווי שימוש מלא, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש.
 • במהלך מלחמת חרבות ברזל, עובדים אשר גויסו בצו 8 והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ישלמו מס הכנסה עבור שווי השימוש ברכב באופן יחסי למספר הימים בחודש, שבהם הרכב היה ברשותם.
 • המעסיק יכול לוודא מול עובד שגויס בצו 8 או מול מישהו אחר מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח.
 • העובד או מישהו אחר מטעמו רשאי להודיע למעסיק על החזרת הרכב או על אי העמדת הרכב לרשותו גם בדיעבד, ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות המיסים.
הטבות מילואים במלחמה

באדיבות צה”ל

שכירים שהם בני זוג של משרתי המילואים

 • עובדים שבני זוגם משרתים במילואים זכאים להיעדר מהעבודה בתנאים מסוימים.
 • ראו פירוט בהמשך המדריך.

 

הקלות לבני הזוג של משרתי מילואים

 • בני זוג של משרתי מילואים עשויים להיות זכאים להיעדרות מהעבודה בהתקיים תנאים מסוימים.
 • כל העובדים במשק –
 • כל העובדות והעובדים המועסקים במשרה מלאה ויש להם ילד מתחת לגיל 13, זכאים להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום בתקופה שבני/בנות הזוג שלהם יצאו למילואים, אם שירות המילואים נמשך לפחות 5 ימים רצופים. למידע נוסף לחצו כאן.
 • אם מסגרות החינוך של הילדים סגורות בהוראות פיקוד העורף, מותר לבן הזוג להיעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילדים, ולמעסיק אסור לפטר אותו. ההגנה מפני פיטורים תינתן רק אם גילו של הילד לא עולה על 14 שנים, או ילד עד גיל 21 שהוא עם צרכים מיוחדים. למידע נוסף לחצו כאן.
 • עובדי מדינה –
 • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים להיעדרות של שעה ביום, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מהקריאה, עד תום שירות המילואים. המעסיק חייב לשלם שכר עבור שעת ההיעדרות ואסור להפחית אותה ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובד. למידע נוסף לחצו כאן.
 • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע עשויים להיות זכאים ליום חופשה בתום שירות המילואים של בן/בת הזוג, מעבר למכסת ימי החופשה השנתית שלהם. למידע נוסף לחצו כאן.

 

תגמול מילואים חרבות ברזל – הטבות נוספות

 

אני במילואים בתקופת המלחמה ויש לי “רב קו”, הוא מוטען אוטומטית?

 • כרטיס ה”רב קו” של כל משרתי המילואים מוטען באופן אוטומטי על ידי משרד התחבורה לכל תקופת המלחמה.
 • יש להשתמש באפליקציית “רב קו אונליין”, כמו שנעשה בצו מילואים רגיל בשיגרה.
 • חייל מילואים שלא עדכן את מספר ה”רב קו” שלו, יכול לעשות זאת באזור האישי (“עדכון פרטים אישיים”) והכרטיס יוטען כעבור שעה.

לא רק תגמול מילואים חרבות ברזל

עקבו אחרינו באינסטגרם ותכירו את עמוד ההסברה הפעיל ביותר בימי המלחמה >>>

לקבוצת הפייסבוק מארחים את תושבי הדרום >>>

להנחיות פיקוד העורף לחץ כאן >>>

מלחמת חרבות ברזל 2023: עדכונים בעקבות האירועים הביטחוניים >>>

לתרומות דם בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

המקומות המציעים עזרה תרומות לתושבי הדרום ולחיילי צה”ל >>>

נפתחה המערכת להגשת תביעות נזק עקיף בגין “חרבות ברזל” >>>

הנחיות פיקוד העורף בזמן אזעקה >>>

הוראות פיקוד העורף במקרה של התרעה על חדירת מחבלים >>>

“מפלטפורמת תיירות מובילה למכונת הסברה משומנת”: צפו בכתבה עלינו ברשת 13 >>>

תדר גל שקט בשבת: הפתרון ליישובים שומרי שבת בעוטף עזה >>>

חמאס = דאעש: פרוייקט הסברה מיוחד של Visit2israel ברחבי העולם >>>

טיסות חילוץ לישראל במלחמת חרבות ברזל: רשימה מתעדכנת מדי יום >>>

מתנדבים בזמן ימי המלחמה: חדר המבצעים של ישראל זקוק לכם >>>

זכויות עובדים במלחמה: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

מענק מילואים: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

קבוצות וואטסאפ בימי המלחמה: היכן להתעדכן בזמן מלחמת חרבות ברזל? >>>

פיצוי עוטף עזה: כמה כסף מגיע למפונים בזמן מלחמת חרבות ברזל? >>>

עסקים בעוטף עזה: שאלות ותשובות במהלך מלחמת חרבות ברזל >>>

עזרה בזמן המלחמה: שאלות ותשובות לפגועים פיזית או נפשית >>>

מס רכוש בחרבות ברזל: כל המידע עבור מי שרכושו נפגע במהלך המלחמה >>>

ביטול טיסה בגלל מלחמה: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

מסעדות פתוחות בימי מלחמת חרבות ברזל >>>

התנדבות בחקלאות: כאן תוכלו לתרום במלחמת חרבות ברזל >>>

שובר לעסקים במלחמה: שוברים לעסקים לשימוש עתידי >>>

הצהרת דובר צה”ל: צפו בדבריו של דניאל הגרי >>>

דחייה ושורה של הקלות: מתווה הבגרויות החדש לשנת הלימודים הנוכחית >>>

צו 8 לחקלאות הישראלית: הדרך שלכם להתנדב או לבקש עזרה >>>

העמותות שפועלות למען בני ובנות הזוג של החללים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל >>>

שוק עוטף 2023: הפרטים על כל האירועים במלחמת חרבות ברזל >>>

תשלום פיצויים בגין נזקים לרכבים בעוטף במלחמת חרבות ברזל >>>

החזרי נסיעות מילואים: כאן תוכלו לקבל מידע על החזר במלחמת חרבות ברזל >>>

מתווה החטופים: הפרטים על עסקת שחרור החטופים >>>

תשומות שוטפות חרבות ברזל: טופס להורדה ומה שצריך לדעת >>>

כתבות נוספות

פסטיבל הפרינג' באר שבע 2024
5 ימים בעיר העתיקה: פסטיבל הפרינג’ הבינלאומי ה-14 בבאר שבע
לכתבה המלאה
289
0
5.0
ירדן הראל במלון אטלס
ירדן הראל נבחרה לשנה שנייה כפרזנטורית של רשת מלונות הבוטיק אטלס
לכתבה המלאה
301
0
5.0
קרדיט: עיריית תל אביב
תל אביב מתחדשת: שביל אופניים חדש נפתח בשדה דב
לכתבה המלאה
315
0
5.0
פסטיבל אושו 2024
חגיגת מוזיקה תחת כיפת השמיים: פסטיבל אושו ישראל 2024
לכתבה המלאה
382
0
5.0
1+
3+

תגובות קהילה (0)
אין עדיין תגובות לכתבה
רוצה להיות הראשון שמשתף את החוויה שלו?
התחבר כדי להגיב >

לפי קטגוריה

רוצים לקבל המלצות לטיולים מיוחדים בארץ לפני כולם?
השאירו כתובת מייל וכנסו לניוזלטר של

  תודה על ההרשמה!
  >בקרוב תתחילו להנות מהמלצות טיולים יחודיות לפני כולם
  קודם
  הבא
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  לכתבה