fbpx
חנות עדכונים מהשטח ההמלצות שלכם! אודות תמיכה ועזרה
למעלה מ-100 עסקי תיירות כבר מרווחים יחד איתנו!
פרסם אצלנו
עקבו אחרינו
אורח | התחבר
חנות
מחשבון מילואים

מחשבון מילואים: כמה כסף מגיע למי שנקרא לצו 8?

קרדיט: pixabay
קרדיט: pixabay
2+
מחשבון מילואים: כמה כסף מגיע למי שנקרא לצו 8?
10.3K
0
5.0
10.3K
0
5.0

כל מי שנקראו לשירות מילואים זכאים לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי. בימי שגרה סכום התגמול המינימלי הוא 215.17 ש”ח ליום ו-6,455 ש”ח לחודש, במהלך מבצע חרבות ברזל גובה התגמול המינימלי הועלה ל-300.61 ש”ח ליום ו-9,018 ש”ח לחודש

נכתב על ידי: מערכת אתר visit2israel
נכתב על ידי: מערכת אתר visit2israel

מחשבון מילואים

 

שיעור התגמול ליום יחושב באופן הבא:

 • מחשבון מילואים לשכירים – שכר הברוטו החייב בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו לחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90, ובכל מקרה לא פחות מהמינימום ולא יותר מהמקסימום.
 • לעצמאים – ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו לחודש שבו החל שירות המילואים, בתוספת 25%, מחולקת ב-90, ובכל מקרה לא פחות מהמינימום ולא יותר מהמקסימום.
 • לעובדים שהם עצמאים וגם שכירים – צירוף של שני החישובים (הכנסתם כעצמאים החייבת בדמי ביטוח בתוספת 25% + שכר הברוטו החייב בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו לשירות המילואים, מחולקים ב-90), ובכל מקרה לא פחות מהמינימום ולא יותר מהמקסימום.
 • בחישוב יילקחו בחשבון גם דמי מחלהדמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה לנפגע עבודה.
 • בשירות רצוף של 7 ימי מילואים או כפולות של 7 ימים, שיעור התגמול ליום יוכפל במספר ימי המילואים.
 • בשירות רצוף של 6 ימים, או מספר ימים שלאחר חלוקתו ב-7 תישאר יתרה של 6 (13 ימים, 20 ימים, 27 ימים וכו’), התגמול עבור 6 הימים יחושב כמו תגמול עבור 7 ימים.
 • בשירות רצוף של 5 ימים, או מספר ימים שלאחר חלוקתו ב-7 תישאר יתרה של 5 (12 ימים, 19 ימים, 26 ימים וכו’), התגמול עבור 5 הימים יחושב כמו תגמול עבור 7 ימים.
 • בשירות רצוף של 1 עד 4 ימים, או מספר ימים שלאחר חלוקתו ב-7 תישאר יתרה של 1 עד 4 ימים, התגמול לימים הבודדים יחושב עבור מספר הימים כפול 1.4:
 • יום אחד יחושב כמו 1.4 ימים
 • 2 ימים יחושבו כמו 2.8 ימים
 • 3 ימים יחושבו כמו 4.2 ימים
 • 4 ימים יחושבו כמו 5.6 ימים
מחשבון מילואים

באדיבות צה”ל

מחשבון מילואים – דוגמה

 • עובד ששירת במילואים 26 ימים רצופים וזכאי לתגמול בסך 300 ש”ח ליום.
 • התקופה ששירת נחלקת ל-3 כפולות של 7 ימים (21 יום) ועוד יתרה של 5 ימים.
 • היות שתגמול עבור 5 ימים מחושב כמו תגמול עבור 7 ימים, העובד יהיה זכאי לסכום התגמול ליום כפול 28 ימים (7 +‏ 21).
 • סכום התגמול שיהיה זכאי לו עבור 26 הימים יהיה 8,400 ש”ח (8,400 = 28 X‏ 300).

מחשבון מילואים – דוגמה

 • עובדת ששירתה במילואים 17 ימים רצופים וזכאית לתגמול בסך 500 ש”ח ליום:
 • עבור 14 ימים סכום התגמול ליום יוכפל ב-14 (7,000 = 14 X‏ 500)
 • עבור 3 הימים הנותרים סכום התגמול ליום יוכפל ב-4.2 (2,100 = 4.2 X‏ 500)
 • סכום התגמול שתהיה זכאית לו עבור 17 הימים יהיה 9,100 ש”ח (2,100 +‏ 7,000).

עובדים שהכנסתם מהעבודה עלתה

 • החל מ-01.01.2022, לשכירים ועצמאים שהייתה עלייה בשכרם/בהכנסתם התגמול יחושב לפי הסכום הגבוה יותר, במקרים הבאים:
 • שכירים ששכרם החודשי הועלה למשך לפחות 3 חודשים רצופים החל מהחודש שבו שירתו במילואים או באחד מ-3 החודשים שקדמו לו, והעלייה הייתה בשיעור 20% לפחות משכרם הקודם או מ-6,455 ש”ח (לפי הגבוה מביניהם).
 • עצמאים ששירתו במילואים ברבעון הראשון של שנת המס והכנסתם החודשית הממוצעת לולא שירתו במילואים הייתה גבוהה ב-20% לפחות מההכנסה החודשית הממוצעת בשנת המס הקודמת או מ-6,455 ש”ח (לפי הגבוה מביניהם).
 • מי ששירתו במילואים אחרי הרבעון הראשון של שנת המס והחלו להיות עובדים עצמאים בחודש השירות או במהלך 3 החודשים שקדמו לו והכנסתם החודשית הממוצעת לולא שירתו במילואים הייתה גבוהה ב-20% לפחות מ-6,455 ש”ח (נכון ל-2023).
 • מי שעבדו כשכירים וגם כעצמאים בחודש שבו שירתו במילואים או באחד מ-3 החודשים שקדמו לו לפחות (או בחלק מהזמן עבדו כשכירים ובחלקו כעצמאים) והכנסתם עלתה ב-20% כפי שצוין במצבים הקודמים. התגמול יחושב לפי כל מקורות ההכנסה שלהם מהעבודה.

שיעורי התגמול במקרים נוספים

 • במקרים הבאים ישולם תגמול בשיעור המינימום (215.17 ש”ח ליום ו-6,455 ש”ח לחודש מילואים):
 • לסטודנטים
 • למי שלא עובדים
 • לעובדים שמשתכרים פחות משכר מינימום (5,571.75 ש”ח בחודש)
 • מי שהפסיקו לעבוד במהלך 60 הימים שקדמו ליציאתם לשירות מילואים ייחשבו כמי שעבדו עד יום היציאה למילואים – התגמול יחושב להם לפי השכר שקיבלו.
 • לשכירים שעבדו פחות מ-60 ימים ב-3 החודשים שקדמו ליציאה לשירות התגמול יחושב לפי השכר או ההכנסה הממוצעת ב-3 החודשים שבהם הכנסתם הייתה הגבוהה ביותר, מבין 6 החודשים שקדמו לחודש השירות.
 • מי שהחלו שירות מילואים בתוך 60 ימים מסיום שירות מילואים קודם זכאים לחישוב התגמול על בסיס השכר או ההכנסה שהייתה להם ב-3 החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשונה (אם חישוב זה לטובתם).
 • למידע נוסף לגבי אופן החישוב לאוכלוסיות הזכאים השונות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

לא רק מחשבון מילואים בצו 8

עקבו אחרינו באינסטגרם ותכירו את עמוד ההסברה הפעיל ביותר בימי המלחמה >>>

לקבוצת הפייסבוק מארחים את תושבי הדרום >>>

להנחיות פיקוד העורף לחץ כאן >>>

מלחמת חרבות ברזל 2023: עדכונים בעקבות האירועים הביטחוניים >>>

לתרומות דם בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

המקומות המציעים עזרה תרומות לתושבי הדרום ולחיילי צה”ל >>>

נפתחה המערכת להגשת תביעות נזק עקיף בגין “חרבות ברזל” >>>

הנחיות פיקוד העורף בזמן אזעקה >>>

הוראות פיקוד העורף במקרה של התרעה על חדירת מחבלים >>>

“מפלטפורמת תיירות מובילה למכונת הסברה משומנת”: צפו בכתבה עלינו ברשת 13 >>>

תדר גל שקט בשבת: הפתרון ליישובים שומרי שבת בעוטף עזה >>>

חמאס = דאעש: פרוייקט הסברה מיוחד של Visit2israel ברחבי העולם >>>

טיסות חילוץ לישראל במלחמת חרבות ברזל: רשימה מתעדכנת מדי יום >>>

מתנדבים בזמן ימי המלחמה: חדר המבצעים של ישראל זקוק לכם >>>

זכויות עובדים במלחמה: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

מענק מילואים: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

קבוצות וואטסאפ בימי המלחמה: היכן להתעדכן בזמן מלחמת חרבות ברזל? >>>

פיצוי עוטף עזה: כמה כסף מגיע למפונים בזמן מלחמת חרבות ברזל? >>>

עסקים בעוטף עזה: שאלות ותשובות במהלך מלחמת חרבות ברזל >>>

עזרה בזמן המלחמה: שאלות ותשובות לפגועים פיזית או נפשית >>>

מס רכוש בחרבות ברזל: כל המידע עבור מי שרכושו נפגע במהלך המלחמה >>>

ביטול טיסה בגלל מלחמה: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

מסעדות פתוחות בימי מלחמת חרבות ברזל >>>

התנדבות בחקלאות: כאן תוכלו לתרום במלחמת חרבות ברזל >>>

שובר לעסקים במלחמה: שוברים לעסקים לשימוש עתידי >>>

הצהרת דובר צה”ל: צפו בדבריו של דניאל הגרי >>>

דחייה ושורה של הקלות: מתווה הבגרויות החדש לשנת הלימודים הנוכחית >>>

צו 8 לחקלאות הישראלית: הדרך שלכם להתנדב או לבקש עזרה >>>

העמותות שפועלות למען בני ובנות הזוג של החללים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל >>>

שוק עוטף 2023: הפרטים על כל האירועים במלחמת חרבות ברזל >>>

תשלום פיצויים בגין נזקים לרכבים בעוטף במלחמת חרבות ברזל >>>

החזרי נסיעות מילואים: כאן תוכלו לקבל מידע על החזר במלחמת חרבות ברזל >>>

כתבות נוספות

מלון חדש במרינה בהרצליה
על קו המרינה בהרצליה: אושרה תכנית להקמת מלון יוקרה נוסף
לכתבה המלאה
264
0
5.0
מסיבות פסח 2024
מסיבות פסח 2024: הרשימה המלאה ורכישת כרטיסים
לכתבה המלאה
267
0
5.0
פארק העיוורים המחודש
נפתח מחדש: פארק העיוורים ביער בן שמן הותאם לתקני הנגישות
לכתבה המלאה
280
0
5.0
הפיצריות הכי טובות בארץ
מהצפון לדרום: 5 הפיצריות הכי טובות בארץ
לכתבה המלאה
455
0
5.0
5+
5+

תגובות קהילה (0)
אין עדיין תגובות לכתבה
רוצה להיות הראשון שמשתף את החוויה שלו?
התחבר כדי להגיב >

לפי קטגוריה

רוצים לקבל המלצות לטיולים מיוחדים בארץ לפני כולם?
השאירו כתובת מייל וכנסו לניוזלטר של

  תודה על ההרשמה!
  >בקרוב תתחילו להנות מהמלצות טיולים יחודיות לפני כולם
  קודם
  הבא
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  לכתבה